Kết quả tìm kiếm "phlebitis & varicose preparations"
Biệt dược No available data!
Hoạt chất No available data
Hoạt chất : aesculus hippocastanum extract
Chỉ định : Hỗ trợ giảm triệu chứng và nguy cơ suy giãn tĩnh mạch.
Nhà sản xuất : Imexpharm
Related Diseases

Không tìm thấy kết quả cho "phlebitis & varicose preparations"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Không tìm thấy kết quả cho "phlebitis & varicose preparations"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in