Kết quả tìm kiếm "psoriasis, seborrhea & ichthyosis preparations"
Biệt dược No available data!
Hoạt chất No available data
Chỉ định : Điều trị tại chỗ bước đầu bệnh vẩy nến mảng mạn tính thông thường.
Nhà sản xuất : LEO
Hoạt chất : Calcipotriol
Chỉ định : Vảy nến thể mảng phù hợp với trị liệu tại chỗ.
Nhà sản xuất : LEO

Không tìm thấy kết quả cho "psoriasis, seborrhea & ichthyosis preparations"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Không tìm thấy kết quả cho "psoriasis, seborrhea & ichthyosis preparations"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in