Kết quả tìm kiếm "supplements & adjuvant therapy"
Biệt dược No available data!
Hoạt chất No available data
Hoạt chất : lactobacillus plantarum
Chỉ định : Làm giảm cholesterol toàn phần, triglycerid, LDL cholesterol (có thể phối hợp statin hoặc fibrate) ở người tăng cholesterol hoặc triglycerid hoặc cả hai, người tăng men gan do d&u...
Nhà sản xuất : Alifarm
Nhà phân phối : KP PHARMA
Nhà tiếp thị : AB-Biotics

Không tìm thấy kết quả cho "supplements & adjuvant therapy"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Không tìm thấy kết quả cho "supplements & adjuvant therapy"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in