Kết quả tìm kiếm "targeted cancer therapy"
Hoạt chất : Imatinib
Chỉ định : Người lớn và trẻ em > 2t.: Bệnh bạch cầu tủy mạn với nhiễm sắc thể Philadelphia dương tính (Ph+CML) mới được chẩn đoán; trong cơn nguyên bào, giai đoạn tăng tốc ho...
Nhà sản xuất : Novartis Pharma
Nhà phân phối : Phytopharma
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Liệu pháp nhắm trúng đích
Hoạt chất : Trastuzumab
Chỉ định : Dạng IV/SC: Ung thư vú di căn có khối u bộc lộ quá mức HER2 [đã hóa trị: dùng đơn trị, chưa hóa trị: dùng kết hợp paclitaxel/docetaxel, có...
Nhà sản xuất : Roche
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Liệu pháp nhắm trúng đích
Hoạt chất : Imatinib
Chỉ định : Bệnh bạch cầu dòng tủy mạn (CML) có nhiễm sắc thể Philadelphia dương tính. Bệnh bạch cầu cấp thể lympho có nhiễm sắc thể Philadelphia dương tính (Ph+ ALL). Loạn sản ...
Nhà sản xuất : Cipla
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Liệu pháp nhắm trúng đích
Hoạt chất : Ibrutinib
Chỉ định : Đơn trị: U lympho tế bào vỏ (MCL) tái phát/kháng trị, bệnh bạch cầu mạn tính dòng lympho (CLL) chưa điều trị trước đó, tăng macroglobulin huyết (WM) đ&...
Nhà sản xuất : Janssen-Cilag
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Liệu pháp nhắm trúng đích
Hoạt chất : Gefitinib
Chỉ định : Ung thư phổi loại không phải tế bào nhỏ giai đoạn tiến triển tại chỗ hoặc di căn mà có đột biến hoạt hóa EGFR TK.
Nhà sản xuất : AstraZeneca
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Liệu pháp nhắm trúng đích
Hoạt chất : Ruxolitinib
Chỉ định : Xơ tủy (bao gồm xơ tủy nguyên phát hoặc sau khi bị tăng hồng cầu/tiểu cầu vô căn). Đa hồng cầu nguyên phát đề kháng hoặc không dung nạp hydroxyurea.
Nhà sản xuất : Novartis Pharma
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Liệu pháp nhắm trúng đích
Hoạt chất : trastuzumab emtansine
Chỉ định : Khối u dương tính với HER2 thuộc ung thư vú di căn hoặc ung thư vú tiến triển tại chỗ không phẫu thuật được, đã điều trị trước đó bằng trastuzumab v&agr...
Nhà sản xuất : Roche
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Liệu pháp nhắm trúng đích
Hoạt chất : Rituximab
Chỉ định : Xem ở LD.
Nhà sản xuất : Roche
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Liệu pháp nhắm trúng đích
Hoạt chất : Sorafenib
Nhà sản xuất : Bayer AG
Nhà tiếp thị : Bayer (South East Asia)
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Liệu pháp nhắm trúng đích
Hoạt chất : Nintedanib
Chỉ định : Điều trị xơ hóa phổi tự phát (IPF) và làm giảm tiến triển bệnh. Kết hợp docetaxel điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) tại chỗ tiến triển, di căn hoặ...
Nhà sản xuất : Boehringer Ingelheim
Thông tin kê toa được BYT duyệt : Click to view

No search result found for "targeted cancer therapy"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Search in All region

No search result found for "targeted cancer therapy"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Search in All region

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in