Kết quả tìm kiếm "targeted cancer therapy"
Hoạt chất : Rituximab
Chỉ định : Xem ở LD.
Nhà sản xuất : Roche
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Liệu pháp nhắm trúng đích
Hoạt chất : Sorafenib
Nhà sản xuất : Bayer AG
Nhà tiếp thị : Bayer (South East Asia)
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Liệu pháp nhắm trúng đích
Hoạt chất : Nintedanib
Chỉ định : Điều trị xơ hóa phổi tự phát (IPF) và làm giảm tiến triển bệnh. Kết hợp docetaxel điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) tại chỗ tiến triển, di căn hoặ...
Nhà sản xuất : Boehringer Ingelheim
Thông tin kê toa được BYT duyệt : Click to view
Hoạt chất : Pertuzumab
Chỉ định : Kết hợp với Herceptin và docetaxel điều trị ung thư vú di căn hoặc ung thư vú tái phát tại chỗ không thể phẫu thuật, có HER2 (+), chưa điều trị với liệu...
Nhà sản xuất : Roche
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Liệu pháp nhắm trúng đích
Hoạt chất : Ceritinib
Chỉ định : Ung thư phổi không tế bào nhỏ tiến xa tại chỗ hoặc di căn, dương tính với ALK (anaplastic lymphoma kinase).
Nhà sản xuất : Novartis Pharma
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Liệu pháp nhắm trúng đích
Hoạt chất : Regorafenib
Nhà sản xuất : Bayer AG
Nhà tiếp thị : Bayer (South East Asia)
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Liệu pháp nhắm trúng đích
Hoạt chất : osimertinib
Chỉ định : Ung thư phổi loại không tế bào nhỏ giai đoạn tiến triển tại chỗ hoặc di căn có đột biến (EGFR) T790M dương tính.
Nhà sản xuất : AstraZeneca
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Liệu pháp nhắm trúng đích
Thông tin kê toa được BYT duyệt : Click to view

No search result found for "targeted cancer therapy"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

No search result found for "targeted cancer therapy"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in