Kết quả tìm kiếm "targeted cancer therapy"
Hoạt chất : Erlotinib
Chỉ định : Ung thư phổi không phải tế bào nhỏ tiến triển tại chỗ hoặc di căn (i) có các đột biến hoạt hóa EGFR: điều trị bước một, (ii) ổn định sau 4 chu kỳ h&oa...
Nhà sản xuất : Roche
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Liệu pháp nhắm trúng đích
Hoạt chất : Nilotinib
Chỉ định : Bệnh bạch cầu tủy mạn với nhiễm sắc thể Philadelphia (+) ở người lớn: (a) giai đoạn mạn tính mới được chẩn đoán; (b) giai đoạn mạn tính và giai đoạn tăng tốc, kháng ...
Nhà sản xuất : Novartis Pharma
Nhà phân phối : Phytopharma
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Liệu pháp nhắm trúng đích
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Liệu pháp nhắm trúng đích
Hoạt chất : Bortezomib
Chỉ định : Bệnh nhân người lớn. Đơn trị, hoặc phối hợp doxorubicin liposom pegylat hóa hoặc dexamethasone: đa u tủy tiến triển đã dùng ít nhất một trị liệu trước đó và đ&atild...
Nhà sản xuất : Janssen-Cilag
Nhà phân phối : DKSH
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Liệu pháp nhắm trúng đích
Hoạt chất : Pazopanib
Chỉ định : Ung thư biểu mô tế bào thận tiến triển &/hoặc di căn. Một số phân nhóm chọn lọc của ung thư phần mềm tiến triển đã hóa trị liệu di căn trước đó hoặc ...
Nhà sản xuất : Novartis Pharma
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Liệu pháp nhắm trúng đích

No search result found for "targeted cancer therapy"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

No search result found for "targeted cancer therapy"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in