Kết quả tìm kiếm "thuốc hỗ trợ cai nghiện"
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc hỗ trợ cai nghiện
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc hỗ trợ cai nghiện
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc hỗ trợ cai nghiện
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc hỗ trợ cai nghiện
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc hỗ trợ cai nghiện
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc hỗ trợ cai nghiện
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc hỗ trợ cai nghiện
Hoạt chất : Naltrexone
Chỉ định : Hỗ trợ điều trị chống tái nghiện cho: (a) Người bệnh nghiện opiat đã điều trị cắt cơn và phục hồi chức năng tâm lý xã hội vừa ra hoặc chuẩn bị ra khỏi cá...
Nhà sản xuất : Medochemie
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc hỗ trợ cai nghiện

No search result found for "thuốc hỗ trợ cai nghiện"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Search in All region

No search result found for "thuốc hỗ trợ cai nghiện"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Search in All region

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in