Kết quả tìm kiếm "thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết"
Hoạt chất : Rivaroxaban
Chỉ định : Người lớn. Phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch (VTE) trong phẫu thuật theo chương trình thay thế khớp háng/khớp gối. Huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) và thuy&ec...
Nhà sản xuất : Stellapharm J.V.

No search result found for "thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

No search result found for "thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in