Kết quả tìm kiếm "thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết"
Hoạt chất : ticagrelor
Chỉ định : Dùng đồng thời với acid acetylsalicylic (ASA) để phòng ngừa biến cố huyết khối do xơ vữa động mạch ở bệnh nhân người lớn bị h/c mạch vành cấp (đau thắt ngực không ổn đ...
Nhà sản xuất : AstraZeneca
Thông tin kê toa được BYT duyệt : Click to view

No search result found for "thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

No search result found for "thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in