Kết quả tìm kiếm "thuốc kháng virus"
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc kháng virus
Hoạt chất : Aciclovir
Chỉ định : Điều trị nhiễm Herpes simplex (typ 1 và 2) lần đầu và tái phát ở niêm mạc-da (viêm miệng-lợi, viêm bộ phận sinh dục), ở mắt (viêm giác mạc); ...
Nhà sản xuất : Stellapharm J.V.
Nhà phân phối : Khuong Duy
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc kháng virus
Hoạt chất : Aciclovir
Chỉ định : Nhiễm virus Herpes simplex ở da bao gồm Herpes môi, Herpes sinh dục khởi phát và tái phát.
Nhà sản xuất : Stellapharm J.V.
Nhà phân phối : Khuong Duy
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc kháng virus dùng tại chỗ
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc kháng virus
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc kháng virus
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc kháng virus
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc kháng virus
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc kháng virus
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc kháng virus
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc kháng virus
Related Diseases

No search result found for "thuốc kháng virus"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

No search result found for "thuốc kháng virus"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in