Kết quả tìm kiếm "thuốc ngừa thai tác dụng chậm"
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc ngừa thai tác dụng chậm
Hoạt chất : Etonogestrel
Chỉ định : Tránh thai (đã thiết lập tính an toàn và hiệu quả ở phụ nữ từ 18-40 tuổi).
Nhà sản xuất : Organon
Nhà phân phối : DKSH
Nhà tiếp thị : Merck Sharp & Dohme (MSD)
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc ngừa thai tác dụng chậm

No search result found for "thuốc ngừa thai tác dụng chậm"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

No search result found for "thuốc ngừa thai tác dụng chậm"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in