Kết quả tìm kiếm "thuốc trị bệnh parkinson"
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị bệnh Parkinson
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị bệnh Parkinson
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị bệnh Parkinson
Hoạt chất : Carbidopa + Levodopa
Chỉ định : Điều trị triệu chứng bệnh parkinson và các h/c (h/c parkinson sau viêm não, sau nhiễm độc carbon monoxyd và mangan).
Nhà sản xuất : Hasan-Dermapharm
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị bệnh Parkinson
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị bệnh Parkinson
Hoạt chất : Pramipexole
Chỉ định : Viên nén & viên nén phóng thích chậm: Các dấu hiệu & triệu chứng bệnh Parkinson vô căn. Viên nén: Hội chứng "chân kh&oci...
Nhà sản xuất : Boehringer Ingelheim
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị bệnh Parkinson
Thông tin kê toa được BYT duyệt : Click to view / Click to view
Hoạt chất : Pramipexole
Chỉ định : Điều trị các dấu hiệu/triệu chứng bệnh Parkinson vô căn (đơn trị hoặc kết hợp levodopa), triệu chứng h/c chân không yên vô căn vừa-nặng với liều lượng đến 0.54mg.
Nhà sản xuất : Stellapharm J.V.
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị bệnh Parkinson
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị bệnh Parkinson

No search result found for "thuốc trị bệnh parkinson"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

No search result found for "thuốc trị bệnh parkinson"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in