Kết quả tìm kiếm "thuốc trị tăng nhãn áp"
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị tăng nhãn áp
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị tăng nhãn áp
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị tăng nhãn áp
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị tăng nhãn áp
Hoạt chất : Brimonidine
Chỉ định : Glaucoma góc mở hoặc tăng nhãn áp.
Nhà sản xuất : Allergan
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị tăng nhãn áp
Hoạt chất : Brinzolamide + Timolol
Chỉ định : Giảm áp lực nội nhãn ở người trưởng thành bị glôcôm góc mở hoặc tăng nhãn áp, mà đơn trị liệu không hạ nhãn áp hiệu quả...
Nhà sản xuất : Alcon
Nhà tiếp thị : Novartis Pharma
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị tăng nhãn áp

No search result found for "thuốc trị tăng nhãn áp"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

No search result found for "thuốc trị tăng nhãn áp"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in