Kết quả tìm kiếm "thuốc trị tăng nhãn áp"
Hoạt chất : Brinzolamide
Chỉ định : Đơn trị liệu ở người lớn tăng nhãn áp hoặc glôcôm góc mở không đáp ứng hoặc CCĐ với thuốc đối kháng thụ thể beta, hoặc điều trị hỗ trợ thuốc đối kh...
Nhà sản xuất : Alcon
Nhà tiếp thị : Novartis Pharma
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị tăng nhãn áp
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị tăng nhãn áp
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị tăng nhãn áp
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị tăng nhãn áp
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị tăng nhãn áp
Hoạt chất : Brimonidine + Timolol
Chỉ định : Glaucoma góc mở mạn tính hoặc tăng nhãn áp đáp ứng không đầy đủ với thuốc chẹn beta dùng tại chỗ.
Nhà sản xuất : Allergan
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị tăng nhãn áp
Hoạt chất : Travoprost + Timolol
Chỉ định : Giảm áp lực nội nhãn ở bệnh nhân glôcôm góc mở hoặc tăng nhãn áp không đáp ứng đầy đủ với thuốc tra mắt chẹn bêta hoặc thuốc tươ...
Nhà sản xuất : Alcon
Nhà tiếp thị : Novartis Pharma
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị tăng nhãn áp
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị tăng nhãn áp
Hoạt chất : Bimatoprost + Timolol
Chỉ định : Glaucoma góc mở hoặc tăng nhãn áp không đáp ứng đầy đủ với thuốc chẹn beta hoặc chất tương tự prostaglandin dùng tại chỗ.
Nhà sản xuất : Allergan
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị tăng nhãn áp
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc trị tăng nhãn áp

No search result found for "thuốc trị tăng nhãn áp"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

No search result found for "thuốc trị tăng nhãn áp"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in