Kết quả tìm kiếm "thuốc uống ngừa thai"
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc uống ngừa thai
Nhà sản xuất : Thai Nakorn Patana VN
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc uống ngừa thai
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc uống ngừa thai
Hoạt chất : chlormadinone acetate + ethinylestradiol
Chỉ định : Thuốc tránh thai nội tiết.
Nhà sản xuất : Gedeon Richter
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc uống ngừa thai
Hoạt chất : Levonorgestrel
Chỉ định : Thuốc tránh thai khẩn cấp trong vòng 72 giờ sau giao hợp mà không có phương pháp tránh thai hay phương pháp tránh thai thất bại.
Nhà sản xuất : Leon Farma
Nhà phân phối : Vimedimex Binh Duong
Nhà tiếp thị : Exeltis Healthcare
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc uống ngừa thai
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc uống ngừa thai
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc uống ngừa thai
Hoạt chất : Amoxicillin
Chỉ định : Điều trị các nhiễm khuẩn do các vi khuẩn nhạy cảm với thuốc tại các vị trí sau: * Đường hô hấp trên (bao gồm cả Tai Mũi Họng), như viêm amiđan, viê...
Nhà sản xuất : GlaxoSmithKline
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Penicillin
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc uống ngừa thai

No search result found for "thuốc uống ngừa thai"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

No search result found for "thuốc uống ngừa thai"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in