Kết quả tìm kiếm "thuốc uống ngừa thai"
Biệt dược No available data!
Hoạt chất No available data
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc uống ngừa thai
Nhà sản xuất : Bayer AG
Nhà tiếp thị : Bayer (South East Asia)
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc uống ngừa thai
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc uống ngừa thai
Hoạt chất : Mifepristone
Chỉ định : Tránh thai khẩn cấp trong vòng 120 giờ sau lần giao hợp không được bảo vệ.
Nhà sản xuất : Stellapharm
Nhà phân phối : Khuong Duy
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc uống ngừa thai
Thông tin kê toa được BYT duyệt : Click to view
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc uống ngừa thai
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc uống ngừa thai
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc uống ngừa thai
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc uống ngừa thai
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc uống ngừa thai
Chỉ định : Thuốc uống tránh thai.
Nhà sản xuất : Gedeon Richter
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc uống ngừa thai
Thông tin kê toa được BYT duyệt : Click to view

Không tìm thấy kết quả cho "thuốc uống ngừa thai"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Không tìm thấy kết quả cho "thuốc uống ngừa thai"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in