Kết quả tìm kiếm "thuốc uống ngừa thai"
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc uống ngừa thai
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc uống ngừa thai
Chỉ định : Thuốc uống tránh thai.
Nhà sản xuất : Gedeon Richter
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc uống ngừa thai
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc uống ngừa thai
Hoạt chất : Levonorgestrel
Chỉ định : Thuốc ngừa thai khẩn cấp, dùng trong vòng 72 giờ sau khi giao hợp không dùng biện pháp tránh thai hoặc biện pháp tránh thai đã dùng...
Nhà sản xuất : Gedeon Richter
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc uống ngừa thai
Chỉ định : Thuốc uống tránh thai.
Nhà sản xuất : Gedeon Richter
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc uống ngừa thai
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc uống ngừa thai
Chỉ định : Thuốc tránh thai đường uống. Quyết định dùng ROSEPIRE nên lưu ý xem xét các yếu tố nguy cơ hiện tại của người phụ nữ, đặc biệt là yếu tố thuy&e...
Nhà sản xuất : Leon Farma
Nhà phân phối : Vimedimex Binh Duong
Nhà tiếp thị : Exeltis Healthcare
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc uống ngừa thai
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc uống ngừa thai
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Thuốc uống ngừa thai

No search result found for "thuốc uống ngừa thai"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

No search result found for "thuốc uống ngừa thai"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in