Kết quả tìm kiếm "trophic hormones & related synthetic drugs"
Biệt dược No available data!
Hoạt chất No available data
Hoạt chất : Clomifene
Chỉ định : Phụ nữ vô sinh, không phóng noãn.
Nhà sản xuất : Medochemie
Hoạt chất : Corifollitropin alfa
Chỉ định : Kích thích buồng trứng có kiểm soát trong phác đồ kết hợp chất đối vận GnRH để phát triển nhiều nang noãn ở phụ nữ tham gia chương trình hỗ trợ ...
Nhà sản xuất : Organon
Nhà phân phối : Gigamed
Thông tin kê toa được BYT duyệt : Click to view
Hoạt chất : Urofollitropin
Chỉ định : Vô sinh do không rụng trứng (bao gồm h/c buồng trứng đa nang) nhưng không đáp ứng điều trị bằng clomiphen citrat. Kích thích buồng trứng có kiểm soá...
Nhà phân phối : Biovagen Viet Nam

Không tìm thấy kết quả cho "trophic hormones & related synthetic drugs"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Không tìm thấy kết quả cho "trophic hormones & related synthetic drugs"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in