Kết quả tìm kiếm "trophic hormones & related synthetic drugs"
Biệt dược No available data!
Hoạt chất No available data
Hoạt chất : Follitropin beta
Chỉ định : Không rụng trứng (bao gồm buồng trứng đa nang) ở phụ nữ không đáp ứng clomifene citrate. Kích thích buồng trứng có kiểm soát để kích thích ...
Nhà sản xuất : Organon
Nhà phân phối : Gigamed
Thông tin kê toa được BYT duyệt : Click to view
Hoạt chất : Octreotide
Nhà sản xuất : Novartis Pharma
Nhà phân phối : Phytopharma
Related Diseases

Không tìm thấy kết quả cho "trophic hormones & related synthetic drugs"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Không tìm thấy kết quả cho "trophic hormones & related synthetic drugs"
Bạn có thể
 • Kiểm tra lỗi chính tả.
 • Thử tìm trong mục Tìm công ty dược phẩm.
 • Thử tìm theo MIMS Class.
 • Thử với các từ khóa khác.
 • Thử với từ khóa phổ biến hơn.
 • Thử ít từ khóa hơn.
Đi đến Tìm kiếm nâng cao

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in