Kết quả tìm kiếm "vaccines, antisera & immunologicals"
Chỉ định : Tạo miễn dịch chủ động phòng bệnh thủy đậu ở người khỏe mạnh từ 9 tháng trở lên hoặc đối tượng có nguy cơ cao nhiễm thủy đậu nặng.
Nhà sản xuất : GlaxoSmithKline
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Vaccin, kháng huyết thanh & thuốc miễn dịch
Chỉ định : Phòng bệnh thủy đậu cho đối tượng ≥ 12 tháng tuổi. Dự phòng cho người nhạy cảm bị phơi nhiễm bệnh thủy đậu trong vòng 3 ngày, và có thể đến 5 n...
Nhà sản xuất : Merck Sharp & Dohme
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Vaccin, kháng huyết thanh & thuốc miễn dịch
Hoạt chất : Thymalfasin
Chỉ định : Liệt kê ở LD.
Nhà sản xuất : SciClone

No search result found for "vaccines, antisera & immunologicals"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Search in All region

No search result found for "vaccines, antisera & immunologicals"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Search in All region

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in