Kết quả tìm kiếm "vaccines, antisera & immunologicals"
Chỉ định : Tạo miễn dịch chủ động phòng bệnh thủy đậu ở người khỏe mạnh từ 9 tháng trở lên hoặc đối tượng có nguy cơ cao nhiễm thủy đậu nặng.
Nhà sản xuất : GlaxoSmithKline
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Vaccin, kháng huyết thanh & thuốc miễn dịch

No search result found for "vaccines, antisera & immunologicals"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

No search result found for "vaccines, antisera & immunologicals"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Go to Advanced Search

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in