Kết quả tìm kiếm "vaccines, antisera & immunologicals"
Hoạt chất : vaccine, human papillomavirus type 11 + vaccine, h...
Chỉ định : Ngăn ngừa các bệnh gây bởi HPV týp 16 & 18: Ung thư cổ tử cung, âm hộ & âm đạo; týp 6, 11: Mụn cóc sinh dục (mào gà sinh dục); t&yac...
Nhà sản xuất : Merck Sharp & Dohme
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Vaccin, kháng huyết thanh & thuốc miễn dịch
Nhà sản xuất : Green Cross Corp.
Nhà phân phối : Khuong Duy
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Vaccin, kháng huyết thanh & thuốc miễn dịch
Chỉ định : Phòng viêm gan siêu vi B ở: 1) Người lớn và trẻ > 2t. chưa được chủng ngừa viêm gan siêu vi B (bao gồm người chưa tiêm đầy đủ hoặc mất giấy chứng nh...
Nhà sản xuất : Biotest
Nhà phân phối : Hoang Long Pharma
Phân nhóm dược lý theo MIMS : Vaccin, kháng huyết thanh & thuốc miễn dịch

No search result found for "vaccines, antisera & immunologicals"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Search in All region

No search result found for "vaccines, antisera & immunologicals"
Some things you can do
 • Check for spelling mistake.
 • Try searching in Find Drug Company.
 • Try browsing by MIMS Class.
 • Try different keywords.
 • Try more general keywords.
 • Try fewer keywords.
Search in All region

Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in