VIETNAM

Kết quả tìm kiếm

  • Cefoperazone + Sulbactam - MIMS.com
Cefoperazone + Sulbactam

Tác Động
Description: Cefoperazone, là một kháng sinh diệt khuẩn, ức chế tổng hợp thành tế bào vi khuẩn đang phân chia mạnh mẽ bằng cách gắn kết với một hoặc nhiều protein gắn kết với penicillin (PBPs). Sulbactam là một chất ức chế β-lactamase và hoạt động chủ yếu bằng cách bất hoạt không phục hồi các β-lactamase.


Phân loại MIMS
Cephalosporin CephalosporinsSản phẩm đang lưu hành
Basultam [ Medochemie ] Sucefone [ Mekophar ]

Sản phẩm khác
Acebis [ Merap Group ] Asell S [ Zeiss Pharmaceutical ]
Bacamp [ Hanlim Pharm ] Bactapezone [ Shinpoong Daewoo ]
Cebanex [ Orchid Healthcare ] Cefactam [ Libra ]
Cefdimaxe [ Korea Prime Pharma ] Cefostane [ Chung Gei Pharma ]
Cefpozine Inj [ Chung Gei Pharma ] Cefriotal Inj [ Union Korea Pharm ]
Cefrobactum 2g [ Sanjivani ] Cefsolaxe Inj [ Chung Gei Pharma ]
Cefsul-S [ Claris Lifesciences ] Ceftozel [ Hanlim Pharm ]
Celebo [ Clesstra Healthcare ] Cepefoz [ Union Korea Pharm ]
Cesalac [ Flamingo ] Cezonba [ Union Korea Pharm ]
Daecetam [ BTO ] Desri [ Bosch Pharma ]
Dexaperazon [ Dexa Medica ] Foractam Inj [ Boryung Pharma ]
Fytobact [ Cadila Pharma ] Glortum [ Glomed ]
Hawoncefo-tame [ Hawon Pharm ] HBCEPOZONE Inj [ Dae Han New Pharm ]
Huons Barazone [ Huons Pharm ] Hwasul [ Hwail Pharma ]
Karezon-S Inj 2 g [ Lyka Labs ] Kebasyn [ Penta Labs ]
Korazon [ Hankook Korus Pharm ] Libracefactam [ Libra ]
Livefozon [ Livzon Pharma ] Magtam [ Alkem ]
Neolivperazone [ Livzon Pharma ] Newdaxim [ Myung-In Pharm ]
Opsama [ Coral Lab ] Peractum-500+500 [ Sance ]
Prasone-S [ Venus Remedies ] Selbazon [ Chung Gei Pharma ]
Sulcetam [ Myung-In Pharm ] Sulfopara Combipack [ EuroHealthcare ]
Sulfostad [ Pymepharco ] Sulperazon [ Pfizer ]
Sulraapix [ Pymepharco ] Sunewtam [ Bidiphar ]
Ultibact [ Systa Labs. ] Wonbactam Injection [ Daewon Pharm ]
Zanixim injection [ Dongkwang ]

Editor's Recommendations

Danh Mục Thuốc A-Z
Tìm theo thứ tự chữ cái (Biệt dược)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Tìm theo thứ tự chữ cái (Hoạt chất)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
 
Kết nối với MIMS
 
Tải ứng dụng MIMS MIỄN PHÍ
 
Node#1
Please wait...