Xác định tên viên thuốc

Image Advanced Search

Sử dụng hình dạng bên ngoài để tìm
Công cụ xác định tên viên thuốc thông qua đặc điểm bên ngoài. Sử dụng ký hiệu trên bề mặt viên, hình dạng, dạng bào chế, màu sắc để tìm tên thuốc.
Ký hiệu trên viên thuốc (L12A)
Hình dạng (Tròn)
Dạng (Viên nén)
Màu 1 & 2 (Đỏ & Xám)
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in