acyclovir stella 400mg tab 400 mg

Nhà sản xuất: Stellapharm
Nhà phân phối: Khuong Duy
Thành phần: acyclovir
Phân loại MIMS: Thuốc kháng virus
Dạng: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 1.2 cm
Hình dạng: Round
Ký hiệu trên viên thuốc1: VS2
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in