acyclovir stella 800mg tab 800 mg

Nhà sản xuất: Stellapharm
Nhà phân phối: Khuong Duy
Thành phần: acyclovir
Phân loại MIMS: Thuốc kháng virus
Dạng: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 2.1 cm
Hình dạng: Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc1: VS 3
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in