aerius vi��n n��n 5 mg

Nhà sản xuất: Organon
Nhà phân phối: Gigamed
Thành phần: desloratadine
Phân loại MIMS: Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng
Dạng: Tablet
Màu sắc: Blue
Kích thước: 0.6 cm
Hình dạng: Round
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in