air-x oral drops 40 mg-0-6 ml

Nhà sản xuất: R. X.
Nhà phân phối: Austrapharm VN
Thành phần: simethicone
Phân loại MIMS: Thuốc điều hòa tiêu hóa, chống đầy hơi & kháng viêm
Dạng: Bottle (Oral Liquid)
Hình dạng: Undefined
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in