air-x tab 80 mg

Air-X tab 80 mg  (80 mg)
Nhà sản xuất: R. X.
Nhà phân phối: Austrapharm VN
Thành phần: simethicone
Phân loại MIMS: Thuốc điều hòa tiêu hóa, chống đầy hơi & kháng viêm
Dạng: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 1.3 cm
Hình dạng: Round
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in