andriol testocaps softgel 40 mg

Nhà sản xuất: Organon
Nhà phân phối: DKSH
Nhà tiếp thị: Merck Sharp & Dohme
Thành phần: testosterone undecanoate
Dạng bào chế: Capsule
Màu sắc: Brown
Kích thước: 1.5 cm
Hình dạng: Undefined
Ký hiệu trên viên thuốc1: ORG DV3
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in