b12 ankermann sugar-coated tab 1000 ��g

Nhà sản xuất: Wörwag Pharma
Thành phần: cyanocobalamin
Phân loại MIMS: Vitamin & khoáng chất (trước & sau sinh)/Thuốc trị thiếu máu
Dạng: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 1 cm
Hình dạng: Round
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in