bilaxten vi��n n��n 20 mg

Nhà sản xuất: Menarini
Thành phần: bilastine
Phân loại MIMS: Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng
Dạng: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 1 cm
Hình dạng: Oval
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in