bimexsol cap 270 mg

Nhà sản xuất: Imexpharm
Thành phần: aesculus hippocastanum extract
Phân loại MIMS: Thuốc trị viêm tĩnh mạch & giãn tĩnh mạch
Dạng: Capsule
Màu sắc: Brown, White
Kích thước: 1 cm
Hình dạng: Capsule
Ký hiệu trên viên thuốc1: IMP
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in