bioflora cap 200 mg

Nhà sản xuất: Biocodex
Nhà phân phối: DKSH
Thành phần: Saccharomyces boulardii
Phân loại MIMS: Thuốc trị tiêu chảy
Màu sắc: White, Pink
Kích thước: 1 cm
Hình dạng: Capsule
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in