brieka cap 75 mg

Nhà sản xuất: Balkanpharma - Dupnitsa AD
Nhà tiếp thị: Actavis
Thành phần: pregabalin
Phân loại MIMS: Thuốc chống co giật / Thuốc giải lo âu / Thuốc trị đau do bệnh lý thần kinh
Dạng: Capsule
Màu sắc: White, Red
Kích thước: 1.4 cm
Hình dạng: Capsule
Ký hiệu trên viên thuốc1: PGB 75
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in