brieka cap 75 mg

Nhà sản xuất: Balkanpharma - Dupnitsa AD
Nhà tiếp thị: Actavis
Thành phần: pregabalin
Dạng bào chế: Capsule
Màu sắc: Red, White
Kích thước: 1.4 cm
Hình dạng: Capsule
Ký hiệu trên viên thuốc1: PGB 75
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in