carvestad 12-5 tab 12-5 mg

Nhà sản xuất: Stellapharm
Nhà phân phối: Khuong Duy
Thành phần: carvedilol
Phân loại MIMS: Thuốc chẹn thụ thể bêta
Dạng: Tablet
Màu sắc: Orange
Kích thước: 0.55 cm
Hình dạng: Clover
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in