clopistad film-coated tab 75 mg

Nhà sản xuất: Stellapharm
Nhà phân phối: Khuong Duy
Thành phần: clopidogrel
Phân loại MIMS: Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết
Dạng: Tablet
Màu sắc: White, Pink
Kích thước: 0.9 cm
Hình dạng: Round
Ký hiệu trên viên thuốc1: 75
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in