comiaryl vi��n n��n d��i bao phim

Comiaryl FC caplet  (500 mg/2 mg)
Nhà sản xuất: Hasan-Dermapharm
Thành phần: metformin, glimepiride
Phân loại MIMS: Thuốc trị đái tháo đường
Dạng: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 1 cm
Hình dạng: Oblong
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in