concerta extentab 18 mg

Nhà sản xuất: Janssen-Cilag
Nhà phân phối: Sapharco
Thành phần: methylphenidate hydrochloride
Dạng bào chế: Tablet
Màu sắc: Yellow
Kích thước: 1 cm
Hình dạng: Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc1: alza 18
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in