concerta extentab 27 mg

Nhà sản xuất: Janssen-Cilag
Nhà tiếp thị: Johnson & Johnson
Thành phần: methylphenidate hydrochloride
Phân loại MIMS: Thuốc TKTW khác & thuốc trị rối loạn tăng động giảm chú ý
Dạng: Tablet
Màu sắc: Purple
Kích thước: 1 cm
Hình dạng: Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc1: alza 27
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in