entecavir stella 0-5mg vi��n n��n bao phim 0-5 mg

Nhà sản xuất: Stellapharm J.V.
Thành phần: entecavir
Phân loại MIMS: Thuốc kháng virus
Dạng bào chế: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 1 cm
Hình dạng: Triangle
Ký hiệu trên viên thuốc1: 0.5
Ký hiệu trên viên thuốc2: E
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in