epclusa vi��n n��n bao phim

Nhà sản xuất: Gilead
Nhà tiếp thị: Menarini
Thành phần: sofosbuvir, velpatasvir
Phân loại MIMS: Thuốc kháng virus
Dạng bào chế: Tablet
Màu sắc: Brown
Kích thước: 2 cm
Hình dạng: Oval
Ký hiệu trên viên thuốc1: GSI
Ký hiệu trên viên thuốc2: 7916
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in