eprex pre-filled syringe 4000 iu-0-4 ml

Eprex pre-filled syringe 4000 IU/0.4 mL  (2000 IU/4000 IU/10,000 IU)
Nhà sản xuất: Janssen-Cilag
Nhà phân phối: Vimedimex Binh Duong
Thành phần: epoetin alfa
Phân loại MIMS: Các tác nhân tạo máu
Dạng: Syringe
Hình dạng: Undefined
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in