estromineral vi��n n��n

Nhà sản xuất: MEDA
Nhà phân phối: Ever Pharma
Thành phần: isoflavone phytoestrogens, equisetum, calcium, colecalciferol, lactobacillus sporogenes
Phân loại MIMS: Các thuốc khác ảnh hưởng sự điều hòa hormon / Các liệu pháp bổ trợ & Thực phẩm chức năng
Dạng: Tablet
Màu sắc: Brown
Kích thước: 1.82 cm
Hình dạng: Oval
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in