felodipine stella 5mg retard xr-fc tab 5 mg

Nhà sản xuất: Stellapharm
Nhà phân phối: Khuong Duy
Thành phần: felodipin
Phân loại MIMS: Thuốc đối kháng calci
Dạng: Tablet
Màu sắc: Red
Kích thước: 0.9 cm
Hình dạng: Round
Ký hiệu trên viên thuốc1: 5
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in