fenostad 200 cap 200 mg

Nhà sản xuất: Stellapharm
Nhà phân phối: Khuong Duy
Thành phần: fenofibrate
Phân loại MIMS: Thuốc trị rối loạn lipid máu
Dạng: Capsule
Màu sắc: Orange
Kích thước: 1.94 cm
Hình dạng: Capsule
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in