fexostad 60 film-coated tab 60 mg

Nhà sản xuất: Stellapharm J.V.
Nhà phân phối: Khuong Duy
Thành phần: fexofenadine hydrochloride
Dạng bào chế: Tablet
Màu sắc: Brown
Kích thước: 1.15 cm
Hình dạng: Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc1: Logo
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in