fordia mr vi��n n��n bao phim ph��ng th��ch c�� ki���m so��t 500 mg

Nhà sản xuất: United International Pharma
Nhà phân phối: Vimedimex Pharma
Thành phần: metformin hydrochloride
Phân loại MIMS: Thuốc trị đái tháo đường
Dạng: Tablet
Màu sắc: Blue
Kích thước: 1 cm
Hình dạng: Round
Ký hiệu trên viên thuốc1: LRII
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in