fosamax plus 70mg-2800iu tab

Fosamax Plus 70mg/2800IU tab  (70 mg/2,800 IU)
Nhà sản xuất: Merck Sharp & Dohme (MSD)
Nhà phân phối: DKSH
Thành phần: alendronate sodium, colecalciferol
Phân loại MIMS: Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương
Dạng: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 1.23 cm
Hình dạng: Oblong
Ký hiệu trên viên thuốc1: 710
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in