fosamax plus 70mg-5600iu tab

Nhà sản xuất: Merck Sharp & Dohme (MSD)
Nhà phân phối: DKSH
Thành phần: alendronate sodium, colecalciferol
Phân loại MIMS: Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương
Dạng: Tablet
Màu sắc: White
Kích thước: 1.1 cm
Hình dạng: Ovoid-rectangular
Ký hiệu trên viên thuốc1: 270
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in