galvus met 50mg-850mg vi��n bao phim

Nhà sản xuất: Novartis Pharma
Thành phần: metformin hydrochloride, vildagliptin
Phân loại MIMS: Thuốc trị đái tháo đường
Dạng: Tablet
Màu sắc: Yellow
Kích thước: 2.1 cm
Hình dạng: Oval
Ký hiệu trên viên thuốc1: NVR
Ký hiệu trên viên thuốc2: SEH
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in